WELCOME TO MATHS WEEK

Hello and welcome to the Maths Week Ireland website.
Привіт і ласкаво просимо на веб-сайт Тижня Математики Ірландії.

Here you can find many activities and puzzles.
Тут ви можете знайти безліч вправ і головоломок.

Maths week Ireland is an all-Island festival that promotes positive attitudes towards maths for all. It is the leading festival of its kind in the world. Events and activities are taking place all across the island, in schools and online. There are events for all ages and abilities, including pre-school, school, families and adults.

Тиждень математикі в Ірландії – це всеострівний фестиваль, який сприяє позитивному ставленню до математики для всіх. Це провідний фестиваль такого роду в світі. Події та заходи відбуваються по всьому острову, в школах і в онлайн. Є заходи для будь-якого віку і здібностей, в тому числі дошкільних, шкільних, сімей і дорослих.

Why Maths?

Maths is for everyone. It is very important in our lives and we all use maths every day, from counting our change, to looking at bus and train timetables, and a whole lot more! Maths Week is all about promoting a postive attitude towards maths, helping everyone to succeed. We are not hardwired at birth to be mathematical or non-mathematical. Like a sport, if we apply ourselves we will get better. And if we enjoy something, it is easier to apply ourselves. We have put together some puzzles for you to try out don’t worry if you get stuck, or make a mistake. It is by making mistakes that we learn! We hope you enjoy the puzzles, and to find more puzzles and more information check out www.mathsweek.ie

Чому математика?

Математика є для всіх. Це дуже важливо в нашому житті, і ми всі використовуємо математику кожен день, починаючи від підрахунку наших змін, закінчуючи перегляду розкладу автобусів і поїздів, і багато іншого! Тиждень математики – це все про просування позитивного ставлення до математики, допомагаючи всім досягти успіху. Ми не схильні при народженні бути математичними чи нематематичними. Як спорт, якщо ми будемо застосовувати себе, ми станемо кращими. І якщо нам щось подобається, нам легше застосувати себе. Ми зібрали для вас кілька головоломок, які ви можете спробувати, не хвилюйтеся, якщо вам не буде получатись або зробитe помилку. На помилки, ми вчимось! Ми сподіваємося, що вам сподобаються головоломки, щоб знайти більше головоломок та більше інформації відвідайте www.mathsweek.ie

You can find us on social media at:
Ви можете знайти нас у соціальних мережах за адресою:
Twitter: @mathsweek
Facebook: @mathsweek