The Marshmallow Challenge 2020

Audience: St Brigid's Greystones Have you heard about The Marshmallow Challenge? For MATHS WEEK 2020 our principal, Mrs. Costello has asked  us once again to do the Marshmallow Challenge. With 20 sticks of dry spaghetti, one metre of masking tape, one metre of string and a marshmallow, the students from 3rd Class to 6th are

By |2020-10-05T11:57:52+00:00October 12th, 2020|Categories: , |Tags: , , , , |Comments Off on The Marshmallow Challenge 2020

Teatromanónna

Teatromanónna For: Primary Children Age 6-8 Low threshold high ceiling 1.Na Polomanónna a aimsiú 2.Tetris Acmhainní: Cearnóga ( lch.1) 20 in aghaidh an bheirt dhaltaí. Priontáil an teimpléad teatromanónna ar an bpáipéar 160 gsm agus gearr amach na píosaí. Greamaigh píosaí comhfhreagracha ó leathanach 3 agus 4, ionas gur

By |2020-10-01T14:06:28+00:00October 1st, 2020|Categories: Age 6-8, As Gaeilge, Primary, Resources|Tags: , , , , , |Comments Off on Teatromanónna

Patrúin

Patrúin For: Primary Children Age 6-8 Low threshold high ceiling Acmhainní: Teimpléad do phatrúin in aghaidh an bheirt daltaí, comhaireamh Acmhainní Snáitheanna: Ailgéabar, comhaireamh Gníomhaíocht: Taispeáin an balla gorm agus dearg ar an teimpléad le haghaidh Gníomhaíochta 4 agus cuir an cheist "cé mhéad bloic ghorm a fheiceann tú?

By |2020-10-01T13:52:50+00:00October 1st, 2020|Categories: Age 6-8, As Gaeilge, Primary, Resources|Tags: , , , , , |Comments Off on Patrúin

Cosa, cosa, cosa

Cosa, cosa, cosa For: Primary Children Age 6-8 Low threshold high ceiling Acmhainní: Ábhair nithiúla éagsúla chun tacú leis na daltaí Snáitheanna: Réiteach fadhbanna, suimiú, dealú Gníomhaíocht: Taispeáin an fhadhb seo do na daltaí agus léigh os ard í: Bhí roinnt madraí agus lachain sa ghairdín. Bhí deich gcos

By |2020-10-01T13:41:38+00:00October 1st, 2020|Categories: Age 6-8, As Gaeilge, Primary, Resources|Tags: , , , , , |Comments Off on Cosa, cosa, cosa

Cúig Lacha Beaga

Cúig Lacha Beaga For: Primary Children Age 4 - 6 EASY Low threshold high ceiling Acmhainní: Cúig lacha (íomhánna nó fíor-lachain) Snáitheanna: Comhaireamh, comparáid, cur in ord Gníomhaíocht: Tabhair cúig lacha atá uimhrithe 1-5 do gach dalta agus iarr orthu an líon céanna ciúbanna a chomhaireamh amach do gach

By |2020-09-30T16:55:16+00:00September 30th, 2020|Categories: Age 4-6, As Gaeilge, Primary, Resources|Tags: , , , , , |Comments Off on Cúig Lacha Beaga

Frámaí Deich

Frámaí Deich For: Primary Children Age 4 - 6 EASY Low threshold high ceiling Acmhainní: Deich gcinn de bhfrámaí bána do gach dalta, bac, deich licín do gach dalta Snáitheanna: Comhaireamh, suíomh agus treo Gníomhaíocht: Ba chóir do leanaí oibriú i mbeirteanna agus beidh fráma deich agus deich gcinn

By |2020-09-30T16:48:54+00:00September 30th, 2020|Categories: Age 4-6, As Gaeilge, Primary, Resources|Tags: , , , , , |Comments Off on Frámaí Deich

Nathracha agus Dréimirí

Nathracha agus Dréimirí For: Primary Children Age 4 - 6 EASY Low threshold high ceiling Acmhainní: Dílse amháin in aghaidh an bheirt daltaí, licín, bord nathracha agus dréimirí Snáitheanna: Comhaireamh, suimiú, suíomh agus treo Gníomhaíocht: Tabhair dílse do gach beirt daltaí agus licín amháin an duine. Tosaíonn gach duine

By |2020-09-30T16:43:27+00:00September 30th, 2020|Categories: Age 4-6, As Gaeilge, Primary, Resources|Tags: , , , , , |Comments Off on Nathracha agus Dréimirí

Ag Piocadh Úlla

Ag Piocadh Úlla For: Primary Children Age 4 - 6 EASY Low threshold high ceiling Acmhainní: 10 licín in aghaidh an bheirt daltaí, Snáitheanna teimpléid 'Ag Piocadh Úlla': Comhaireamh, dealú, réiteach fadhbanna Gníomhaíocht: Tabhair an teimpléad ‘Ag Piocadh Úlla’ do gach beirt daltaí agus deich licín (úlla) a chuirtear

By |2020-09-30T15:36:52+00:00September 30th, 2020|Categories: Age 4-6, As Gaeilge, Primary, Resources|Tags: , , , , , |Comments Off on Ag Piocadh Úlla

Cóisire Ranga

Cóisire Ranga For: Primary Children Age 4 - 6 EASY Low threshold high ceiling Acmhainní: Íomhánna den deoch sú, briosca, sú talún agus císte cupa agus íomhánna de 20 páiste Snáitheanna: Grúpáil agus roinnt, comhaireamh, orduimhir Gníomhaíocht: Tá 20 páiste sa rang. Bhí páirtí Oíche Shamhna ag an múinteoir

By |2020-09-17T15:56:10+00:00September 17th, 2020|Categories: Age 4-6, As Geailge, Primary, Resources|Tags: , , , , , |Comments Off on Cóisire Ranga

Cnámha

Cnámha For: Primary Children Age 4 - 6 EASY Low threshold high ceiling Acmhainní: 14 chnámh in aghaidh an bheirt daltaí, cúig mhadra Snáitheanna: Grúpáil agus roinnt, comhaireamh Gníomhaíocht: Ní mór 14 chnámh agus cúig mhadra a bheith ag gach beirt daltaí. Iarr ar dhaltaí na cnámha a roinnt

By |2020-09-17T15:35:05+00:00September 17th, 2020|Categories: Age 4-6, As Geailge, Primary, Resources|Tags: , , , , , |Comments Off on Cnámha
Go to Top