Cosa, cosa, cosa

For: Primary Children

Age 6-8

Low threshold high ceiling

Acmhainní:

Ábhair nithiúla éagsúla chun tacú leis na daltaí

Snáitheanna:

Réiteach fadhbanna, suimiú, dealú

Gníomhaíocht:

Taispeáin an fhadhb seo do na daltaí agus léigh os ard í: Bhí roinnt madraí agus lachain sa ghairdín. Bhí deich gcos ar fad sa ghairdín, cé mhéad madraí agus lachain a d'fhéadfadh a bheith ann?

Mínigh do fhreagra. Tabhair am do na daltaí deich rud a chomhaireamh amach ar a mboird a ionadaíonn na cosa agus a iniúchadh ar cé mhéad de gach ceann a d'fhéadfadh a bheith ann. Ansin fiafraigh cad a tharlódh mura raibh ach lachain sa ghairdín agus deich gcos i gcónaí, cé mhéad lachain a bheadh ann? Tabhair am do na daltaí é seo a iniúchadh agus a chinntiú gur féidir leo a mhíniú conas atá a fhios acu go mbeadh cúig lachain ann.

Ceisteanna:

Cé mhéad cosa atá ag madra/lacha? An bhféadfá suim a scríobh chun a thaispeáint cé mhéad madraí agus lachain atá agat?

Ceisteanna Dúshláin:

·      An bhféadfadh ach dhá mhadra a bheith sa ghairdín dá mbeadh deich gcos ann? Mínigh do fhreagra.

·      An bhféadfadh madraí amháin a bheith sa ghairdín? Cén fáth/cén fáth nach bhféadfadh? Taispeáin dom.

·      An bhféadfá naoi gcos san iomlán a bheith agat sa ghairdín dá mbeadh madraí agus lachain ann? Cén fáth/cén fáth nach bhféadfá?

Leaganacha malartacha:

1.    Athraigh comhthéacs na ceiste ionas go ndéanfaidh daltaí iniúchadh ar ghrúpáil trí cinn, cúig, srl.

2.    Tabhair leideanna níos doiléire do na daltaí faoin líon iomlán, mar shampla, is corruimhir í, tá sé níos lú ná 15 ach níos mó ná 11, srl.