Cnámha

For: Primary Children

Age 4 – 6

EASY

Low threshold high ceiling

Acmhainní:

14 chnámh in aghaidh an bheirt daltaí, cúig mhadra

Snáitheanna:

Grúpáil agus roinnt, comhaireamh

Gníomhaíocht:

Ní mór 14 chnámh agus cúig mhadra a bheith ag gach beirt daltaí. Iarr ar dhaltaí na cnámha a roinnt ionas go mbeidh dhá cheann ar a laghad ag gach madra. Athraigh líon na gcnámha a bhfuil ag gach madra an chéad uair eile agus iarr ar na daltaí é a phlé.

Ceisteanna:

An bhfuair gach madra an méid céanna? Cén fáth nach bhfuair? Mínigh dom agus taispeáin dom conas a roinn tú na cnámha.

Ceisteanna Dúshláin:

·      Cé mhéad a bheadh uait ionas go mbeidh an méid céanna ag gach madra?

·      Bhí an madra seo santach agus thóg sé cinn de na cnámha. Cad a chiallaíonn sé sin do na madraí eile?

1.    Athraigh líon na madraí agus na gcnámha de réir mar is cuí. Cinntigh nach mbeidh comhroinnt chomhionann ann i gcónaí.

2.    Spreag na daltaí chun loighic a chur i bhfeidhm, mar shampla, más ionann trí cinn, trí cinn, trí cinn, dhá cheann agus ceann amháin agus 12 cheann, ansin is ionann trí cinn, trí cinn, trí cinn, ceann amháin agus ceann amháin agus 11 cheann toisc gur bhain mé ceann amháin ón dá cheann. Tá 11 ceann amháin níos lú ná 12.

3.    Spreag na daltaí chun a sheiceáil an bhfuil bealach eile ann chun na cnámha a dháileadh. Ar aimsigh tú gach bealach is féidir? Conas atá a fhios agat?