Cúig Lacha Beaga

Cúig Lacha Beaga For: Primary Children Age 4 - 6 EASY Low threshold high ceiling Acmhainní: Cúig lacha (íomhánna nó fíor-lachain) Snáitheanna: Comhaireamh, comparáid, cur in ord Gníomhaíocht: Tabhair cúig lacha atá uimhrithe 1-5 do gach dalta agus iarr orthu an líon céanna ciúbanna a chomhaireamh amach do gach

By |2020-09-30T16:55:16+00:00|Categories: Age 4-6, As Gaeilge, Primary, Resources|Tags: , , , , , |Comments Off on Cúig Lacha Beaga

Frámaí Deich

Frámaí Deich For: Primary Children Age 4 - 6 EASY Low threshold high ceiling Acmhainní: Deich gcinn de bhfrámaí bána do gach dalta, bac, deich licín do gach dalta Snáitheanna: Comhaireamh, suíomh agus treo Gníomhaíocht: Ba chóir do leanaí oibriú i mbeirteanna agus beidh fráma deich agus deich gcinn

By |2020-09-30T16:48:54+00:00|Categories: Age 4-6, As Gaeilge, Primary, Resources|Tags: , , , , , |Comments Off on Frámaí Deich

Nathracha agus Dréimirí

Nathracha agus Dréimirí For: Primary Children Age 4 - 6 EASY Low threshold high ceiling Acmhainní: Dílse amháin in aghaidh an bheirt daltaí, licín, bord nathracha agus dréimirí Snáitheanna: Comhaireamh, suimiú, suíomh agus treo Gníomhaíocht: Tabhair dílse do gach beirt daltaí agus licín amháin an duine. Tosaíonn gach duine

By |2020-09-30T16:43:27+00:00|Categories: Age 4-6, As Gaeilge, Primary, Resources|Tags: , , , , , |Comments Off on Nathracha agus Dréimirí

Ag Piocadh Úlla

Ag Piocadh Úlla For: Primary Children Age 4 - 6 EASY Low threshold high ceiling Acmhainní: 10 licín in aghaidh an bheirt daltaí, Snáitheanna teimpléid 'Ag Piocadh Úlla': Comhaireamh, dealú, réiteach fadhbanna Gníomhaíocht: Tabhair an teimpléad ‘Ag Piocadh Úlla’ do gach beirt daltaí agus deich licín (úlla) a chuirtear

By |2020-09-30T15:36:52+00:00|Categories: Age 4-6, As Gaeilge, Primary, Resources|Tags: , , , , , |Comments Off on Ag Piocadh Úlla

Cóisire Ranga

Cóisire Ranga For: Primary Children Age 4 - 6 EASY Low threshold high ceiling Acmhainní: Íomhánna den deoch sú, briosca, sú talún agus císte cupa agus íomhánna de 20 páiste Snáitheanna: Grúpáil agus roinnt, comhaireamh, orduimhir Gníomhaíocht: Tá 20 páiste sa rang. Bhí páirtí Oíche Shamhna ag an múinteoir

By |2020-09-17T15:56:10+00:00|Categories: Age 4-6, As Geailge, Primary, Resources|Tags: , , , , , |Comments Off on Cóisire Ranga

Cnámha

Cnámha For: Primary Children Age 4 - 6 EASY Low threshold high ceiling Acmhainní: 14 chnámh in aghaidh an bheirt daltaí, cúig mhadra Snáitheanna: Grúpáil agus roinnt, comhaireamh Gníomhaíocht: Ní mór 14 chnámh agus cúig mhadra a bheith ag gach beirt daltaí. Iarr ar dhaltaí na cnámha a roinnt

By |2020-09-17T15:35:05+00:00|Categories: Age 4-6, As Geailge, Primary, Resources|Tags: , , , , , |Comments Off on Cnámha

Bones

Bones For: Primary Children Age 4 - 6 EASY Low threshold high ceiling This hands-on activity will have young mathematicians grouping, sharing and counting as divide 14 bones between five dogs. What you will need: Pencils Paper In these difficult times, you may not have all the material

By |2020-09-01T16:30:34+00:00|Categories: Age 4-6, Primary, Resources|Tags: , , , , , |Comments Off on Bones
Go to Top